Miesięczne archiwum: Październik 2013

Nowa grupa współfinansowana ze środków UE

Dzięki środkom UE w przedszkolu powstaje 15-osobowa grupa dzieci, które będą objęte bezpłatną opieką. W ramach tych działań, oprócz zajęć zgodnych z podstawą programową, odbywać się będą zajęcia muzyczne, rytmiczne, sportowe, teatralne, terapeutyczne, manualne i językowe (hiszpański). Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do siedziby przedszkola: Rogalinek, ul. Kościelna 3 lub o kontakt telefoniczny: 693 674 223.